No.2235/Ki no frame
muguet du premier mai / furudouguno.2235[ 木のフレーム ]

H62.5×W42.5×D2.5
内寸 55×35
sold out

ガラスの付いた
木製フレームの額

大切な紙ものを飾るのに良いかと思います