muguet du premier mai.
furudougu /stocktsukue isu hikidashi
tana glass case kago
akari ki no mono iroiro sono hoka iroiro